top of page

פסל קינטי שנוצר מהים

תודה! הטופס נשלח בהצלחה. מיד נשוב אליך.

בעת תשליך פרטי ואישי שקימתי

בחוף זיקים,

אספתי צדפים, אך בעיקר אבנים. 

אבנים שעברו את המסע בים,

שיוף והחלקה,

והנה יש אבן מעובדת טבעית. מה יצא לי מכל האוסף הזה,

לא ידעתי, אך אינטואיטיבית, היה בי צורך לאסוף...

בסטודיו, הידים פעלו מעצמן ליצור תנועה. לחבר את האבנים,

היה כבר תהליך של יצירה, ובנייה של שלב אחרי שלב.

למזלי הרב, את הצילום עשיתי בחוף ניצנים, למזלי הרב, למרות שרציתי לצלם בזיקים. כי באותו יום

היכה ברק

בעת הצילום, לא מתוכנן, אך ניצלתי את ההזדמנות של המתרחץ הצעיר לשלבו, כמו בובה על חוט.

bottom of page