top of page

כייף בחופש © רן גרין

כייף בחופש © רן גרין

אין כמו החופש,
ליצור ולאייר ספרי ילדים.
לספר ילדים הכי מרגש,
"ילדים מתארים לילד עיור את העולם היפה".
כייף, כייף, כייף, בחופש הגדול...

ספר ראשון לילדים,
"בראשית ברא אלוקים".
וספר שלישי לילדים חמודים,
"שושן פורים". ועיר הילדים חולון.
כייף, כייף, כייף, בחופש הגדול...

ובחולון, מידי שנה,
מתקיימת, עד לא ידע מדהימה.
שנה שעברה הייתי שם,
והופיעה, נועה קיריל.
כייף, כייף, כייף, בחופש הגדול...

ומתי יגיע החופש הגדול?
בעוד כמה חודשים ילדים.
אך נכון שכייף לשוב,
לבית ספר ולגנים.
כייף, כייף, כייף, בחופש הגדול...

ותשובתם של הילדים,
כן, נכון, התגעגנו לימים נורמלים.
התגעגנו גם,
לבית שלנו.
כייף, כייף, כייף, בחופש הגדול...

ושירי מסיים,
בחופש לכתיבה ויצירה.
מה שעולה במוחי,
מיד יוצא לביצוע.
כייף, כייף, כייף, בחופש הגדול...

bottom of page