top of page

תענוג צרוף הוא

בהבזק של רגע 1

לקבוע יעד 1

ואז קורה משהו מופלא


האנרגיות לפתע עולות מעלה לשחקים.

לפתע אפשר לתכנן את היעד,

צעד ועוד צעדים

לשבת ולתכנן


איך זה שפתאום הכול זורם,

והאור הגדול מול העיניים


אני רואה פרויקטים נכנסים


אדריכלים ויזמים

לפתע מתקשרים.

לדייק איתם את הפרויקטים שלהם

בשיתוף פעולה מלא,

כי גם אתם רואים את

האור הגדול הזה.

לשבת איתך

לתכנן לשרבט תחילה

ואז לדייק,

זה כבר אני מכין סקיצות

וזה זורם הולך מהר.


מוחי מוביל את היד כאילו

יש לה ישות עצמאית

להוסיף צבעים ושקיפויות

לראות את האור עובר חודר

את היצירה

שוטף את החלל

בחמימות דינמית.


וזה מרגיע ומפעים

את הנשמה

כי אמרנו את

האמירה שלך.


וגם אני רגוע כן כן

אני רואה ונהנה מהאור

גם בעינים עצומות.


ואני כבר לא צריך להתאמץ

לנסות לשכנע אותך

כי כבר יש לנו את הדבר הזה

את התמונה הסופית

של הפרויקט שלך.Comments


bottom of page