top of page

התקנה של ויטראז' בתקרה בירושלים.

ויטראז' במידה של 7 על 4 מטר= 28 מ"ר בתקרה, מחייב מסגרת תואמת והנחיות של קונסטרוקטור.

כמו כן תאורה נכונה שיודעת להאיר ולהקפיץ קדימה את איכותו של הויטראז'.

את הצבעוניות, השקיפות של הזכוכית, מבלי שנראה את התאורה עצמה.

במקרה זה, גם נתכנן אפקטים, להאיר נקודות ספציפיות.

התכנון והביצוע, ככל שהם מורכבים ומאתגרים, הם הגאווה שלנו.

השתמשנו גם בטכניקה ייחודית לתמוך את הוויטראז' מהצד העליון,

כך שהוויטראז' נחשף במיטבו.

צילום מקצועי ואיכותי יעשה לאחר שתתוקן התאורה,

ונתלה את השנדלייר, שיהיה כנראה תואם לויטראז',

תסכימו איתי שזה מתבקש.זה מה שנקרא ONE OF A KIND


מתחילים לראות את היצירה...


כמעט כולה...


וואלה, כל התקרה. שוב צילום מקצועי לאחר הפסח.

יתוקנו הליקויים, התווסף השנדליר, ואז.

אגב, הויטראז' הזה מובטח כבר יכניס הזמנות נוספות.
תיוגים:

Comments


bottom of page