top of page

ארט דקו והתרומה שלו לאמנות ולעיצוב באדריכלות ובחיים.

ארט דקו הוא סגנון עיצוב אשר הופיע בצרפת לאחר מלחמת העולם הראשונה

והחל לפרוח ברחבי העולם בשנות ה-,30 ו-40 20 של המאה ה-20

בטרם חלפה הפופולאריות שלו במלחמת העולם השניה.

הסגנון הוא אקלקטי ומשתמש מוטיבים שונים,

מאופיין על ידי צבעוניות רבה וצורת גאומטריות.

הסגנון הופיע בעת התיעוש המהיר ואימץ את הטכנולוגיות החדשות.

בכך הוא שונה מהארט נובו אשר התאפיין במוטיבים אורגניים וצמחיים.

בעיקרו היה הסגנון מודרני וחדשני והתאפיין בסימטריה עיצובית.

הסגנון התאים ליצור תעשייתי באמצעות מכונות ובשעתו שידר יוקרה,

זוהר ואמונה רבה בקידמה הטכנולוגית.

הסגנון הפך לפופופלרי מאד ברחבי העולם.

בנין קרזלר בניו יורק.

ברחבי לונדון כמו בנוטינג היל

ובפריז כמובן, ושימש לעיצובים ושימושים שונים ומגוונים.

מריצוף, ריהוט, פריטים כמו ידיות, אדריכלות, ואמנות.

מתוך הארט דקו התפתחו אופנות חדשות נוספות

כמו הבהאואוס.


תיוגים:

Commentaires


bottom of page