top of page

שירה חדשה - מקורית , פרי מוחי השופע

עץ עם פרפרים בתפקיד עלים

 לקום מוקדם בבוקר ליום חדש ופורה,
שופע הישר ממוחי הנובע שלל דימויים.  
עבר, הוה, עתיד ביחד או לחוד, צועדים אל עברי הספר הראשון.
שירה היא מילים של נשמה וכשרון מולד או נוצר בזכות.
התובנה שמוחי הוא המנוע שלי ליצירה במגוון אמנויות.
כלומר מולטי טאלנט של כשרון נולד, נוצר בזכות אמירה אחת.
אמירה שקיבעתי לעולמי עד במוחי "להשאיר חותם על העולם".
וזאת אני עושה, יום ביומו, בשפתי היחודית, בדרכי שכולה:
אהבת האדם באשר הוא.
והשירה דוברת עלי, על עולמי מילדות ועד היום.
ומה צופן לו העתיד שלי ושל כלל האנושות.
החברה בישראל, הקשר שלי ליהדות,
ואיך אני רואה אותה בגישה של קבלה.
של נתינה והכלה, גם של האחר והשונה.
ומי ייתן ויבוא יום והעם היהודי ברובו ישכיל להגיע להבנות.

 

bottom of page