top of page

גלריית זמרים וזמרות

היצירה מתחילה בסקיצה צבעונית.

לאחר מכן על זכוכית שקופה תואמת, מניחים חתיכות זכוכית תבעונית, על הזכוכית השקופה.

כמו כן, פריטים, שהם חלקיקי זכוכית צבעונית קטנים.,מוסיפים משיכות מכחול, שם הזמר וחתימת היוצר.

מכניסים ליומיים לתנור יעודי, ומקווים לטוב, שלא התנפץ משהו.

bottom of page