top of page

50 גוונים של אפור


היא נכנסה הביתה, אפילו לא הורידה את התיקים! והצליחה לחייג אלי... מיקום בחלון מול דלת הכניסה בבית יוקרתי

במושב בשרון קצרה היריעה מלתאר את היצירה,

ובמקרה הנדון תמונה אחת שווה אלף מילים. התפתחה לה העלילה: בעת שהותה של המשפחה בחו"ל, לפני שובה ארצה, וכך ביקשתי מאמא של תמר: פיתחי לי את דלתה, ברצוני להתקין את הויטראז' לפני שובם, להפתיע אותם. לאחר יומיים שבה המשפחה ארצה, וזה מה ששמעתי מתמר: רן, אתה לא מתאר לך מה קורה פה עכשיו אנחנו כולנו בכניסה, המזוודות בחוץ, ואנחנו פעורי פה. רן היינו באיטליה נהנינו מכל רגע, זה לא סוד, איטליה מדהימה אבל עזוב איטליה, הויטראז' שלך, שלנו, עולה לאין ערוך על כל החוויות באיטליה כמה טוב שבאנו הביתה, זו פעם ראשונה שאנחנו באמת מרגישים ככה כי זה שלנו, כי ידענו בעזרתך, את הכיוון, הרעיון שיתאים לנו, לבית שלנו את הסקיצה אישרנו מיד, והתוצאה הסופית הרבה מעבר למה שציפינו שיחקת אותה בענק!!! קבל מכולנו 1000 נשיקות סיפור של אישה... כן, אני אוהב ליצור סיפור בויטראז'! ספור שמתכתב אתך, עם הבית שלך, וכולו אמירה אחת: כמה טוב שבאתי הביתה! רוצה גם??? ודאי, רן אז בוא נדבר עכשיו- 054-7776188


bottom of page