top of page

2 אירועים בהפרש של 20 דקות על השעון


שחיזקו את האמירה שלי

שמישהו שם למעלה שומר עלי המון.


זה קרה ביום א' 5.2.23

בשעה 17 לפתע קבוצה של נערים מלווה בכמה מדריכים

לבושים בצהוב זוהר

חוצים כביר ראשי באמצע

ולא במעבר חצייה, כי אין שם.


בדיוק סיימתי שיחת טלפון

וכן אני על רמקול.

בשנייה האחרונה שמתי ברקס חזק

ועפתי טיפה קדימה.


נסער וזועם מעט אני מחנה את הרכב בעיר.

הולך לקנות רמקולים למחשב.

יורד למעבר חצייה

ונהגת מאיטה ועוצרת

ולפתע לוחצת על הגז.


באלפית השנייה האחרונה

אני מצליח לברוח אחורה,

לפני שהיא נכנסת בי.


נסער איך לא מתקשר לחבר

והוא אומר לי

לך לבית כנסת שלי

החברים שלי שם.

תעשו ברכת הגומל.

עשינו


שהחיינו

אני פה חי ועוד איך.

שתינו קצת

כי הייתי צריך לשוב הביתה.

מקלחת חמה

ארוכה לשטוף את כל הסחי שדבק בי

ביום 1 בחצי שעה

בערך.


והפוסט הזה מסיים את יומי,

מדומם מנועים

כי מחר יום חדש מלא אקשן חיובי.

2 יוזמות חדשות שאמורות

לשים אותי על דרך סלולה להצלחות גדולות.

ועל כך תשמעו בקרוב.

לילה טוב.

אוהב אתכם.

הרבהKommentare


bottom of page