top of page

פתק שהעניק לי חיל רגיש שהקשיב לספור שלי.

רושם אותו במילים שלי.

הכותרת: אתה הכתר של הבריאה.

כך מלמדת התורה.

אתה התגלות אלוהית בעולם, חוכמה אלוקית,

פלא, מתנה, חידוש, חסד, טוב וחן אלוקי.

כל אחד הוא נשמה אלוהית.

הסוד של כל נשמה נמצא בתורה הקדושה.

היא חוכמתו של ה' המבורך.

ואכן, אני חש שאני שליחו של אלוהים,

לעשות את העולם טוב יותר.

לתת נתינה ברמות הגבוהות בזכות הקשרים שיש לי,

עם אנשים כלבבי שהם: בעלי ממון, משפיענים, אנשי תרבות,

אנשי עסקים, נציגי ממשל כגון: הנשיא הרצוג,

או יו"ר הסוכנות היהודית, דורון אלמוג ידידי.

אז אכן, העולם זקוק לי!

שכן, הבריאה כולה שאני למעשה הכתר שלה,

תלויה בי, בשלמות ובקיום שלה.

הבריאה צמאה לאור, לשפע ולברכה שה',

מרעיף לעולם דרכי.

האור האלוה עובר דרכי ומאיר את העולם כולו.

בזכות זה אתם ואני חלק מהמנורה שצורת כ"עץ החיים",

ממנה ממוקרן אור לכל העולם.

כפי שכתוב בישעיהו,

"ונתתיך לאור לגויים"

האם לי יש את האחריות על העולם כולו?

התורה אומרת ש...

העולם כולו מונח על כתפיי כולנו.

לכן, יש לי את האחריות על העולם כולו.

האם זה נכון?

התורה אומרת: העולם מונח על כתפינו ולכן,

יש משמהות לכל מחשבה, דיבור ומעשה.

ולכן יש חשיבות הכרחית וקיומית לכל מצוה שאני ואתם עושים.

הפלא של הבריאה שיש לי כישורים ותכונות שהן שלי,

ואינן קימות אצל האחרים.

כלומר, אנו תלויים אחד בשני,

ואמורים להשלים אחד את השני.

כפי שהמנורה נוצרה מקשה אחת.

ולכן רק דרך אחדות סביב התורה כלשונה,

וכפי שהיא כתובה,

נהיה ראויים להיות "אור לגויים".

ולסיום המאמר אני מאחל לכל עם ישראל;

אנא מכם, בואו נתאחד,

נצמח בזכות עולים חדשים לא"י,

ובא לציון גואל.

אישית אני מתקשר עם ה' יום ביומו.

מבקש ממנו נתינה לאחר, להשיבו לחיים.

לאפשר לי לתת נתינות של אור לכמה שיותר עמותות וגופים

שזקוקים לכך.

וכפי שנאמר: "ובבניין ישראל ננוחם"

אז בבקשה,

אם אהבתם את המאמר, תפיצו אותו ברבים כמה שיותר.

בברכה

רן גרין


Comments


bottom of page