top of page

פייסבוק שואל אותי על מה אני חושב?

וזו שאלה מעולה. משום שיש לי יכולות, להציל אנשים ממות. קרה לי עם חבר טוב מהתיכון בכנות. חבר אחר שמכיר אותי טוב, מתקשר ומספר לי, שאביו כבר חודש בבית חולים, והרןפאים לא יודעים מה לעשות איתו.. שאלתי אותו 2 שאלות: האם אתה רוצה שארשום לו שיר, תשובתו היתה כן! שאלה 2- האם לתקשר עבורו עם אלוהים, ושוב ענה כן. חצי שעה לאחר מכן, התקשרו אליו מב"ח 10 דקות, אחרי שדיברנו. אני מקבל ווטסאפ ממנו. בו כתב, 10 דקות אחרי שדיברנו, התקשרו מב"ח ואמרו לו שאביו משתחרר מחר. והיו מיקרים נוספים. אז יש לי את זה. אספר מעט על עצמי. מהתיכון עד לפני 15 חודשים, ימים שלמים, לא הייתי מוציא מילה מהפה. והיום אני מדבר שוטף. עברתי מלחמות, והקרב הכי קשה בלבנון הראשונה, היה בסולטן יעקב. הייתי טען קשר בטנק של סמ"פ. בשלב מסוים הוא אומר לי, רן רד למטה, וותעלה את ההרוגים והפצועים על הגחון של הטנק, וניקח אותם לתאגד. 3 סבבים כאלה עשינו, ירו לי בין רגליי, ושום כדור לא פגע בי. "השגחה אלוהית" בנובצבר 18 , מיחוש בלב, ושמו לי סטנט. בינואר 19, גידול במוח. הגעתי למיון ברגע האחרון כמעט ללא נתרן בגופי. תפקידו של הנתרן, פיקוד חשמלי של כל האיברים בגוף. משמע, אין נתרן, אין חיים! יכולות נוספות שיש לי, לתת פקודות למוחי, וזה עובד. אחרי האירוע המוחי, שכתי את רוב השמות. לפני חצי שנה אמרתי למוחי, מעתה אתה זוכר שמות. וראו זה פלא, זה עובד. יש לי יכולות נוספות, שברצוני להעניק לרוב העם שלנו. כמו כן, לפני כשנה, התחלתי לעשות סטנד אפ. למטה יש קישורים ל- 2 סרטונים.

וסרטון שני

ולסיום: שתפו, תיגו ותפיצו ברבים.

תודה

כי מי שנותן, בסוף גם מקבל.
Commenti


bottom of page