top of page

עורבים נמנים מבין הציפורים החכמות ביותר בטבע .

עורבים נחשבים לציפורים אינטליגנטיות במיוחד, כשיש להם את המוח הגדול ביותר ביחס לגופם מבין העופות, פרט לתוכים. היחס בין המוח לגוף של העורב זהה ליחס בין המוח והגוף של שימפנזה, לכן יכולת החשיבה שלהם לא רחוקה עד כדי כך מזו של האדם. ואכן, הם מראים יכולות דומות מאוד לאלו של השימפנזים, כמו למשל שימוש בענפים כדי להגיע למזון שנמצא הרחק מהישג המקור שלהם.פרט לכך שהם יכולים להשתמש במקלות כדי להשיג מזון, עורבים מנצלים עוד שלל כלים ודרכים מקוריים כדי להשיג את מבוקשם. לדוגמה, ביפן נצפו עורבים שזורקים אגוזים על הכביש כדי שמכוניות יעברו עליהם ויפתחו אותם עבורם, והם אף ממתינים לאור האדום ברמזור כדי לאסוף אותם בבטחה. בארה"ב נראו עורבים שמשתמשים בלחם כפיתיון לדגים,עורבים עורכים לוויות לחבריהם הלוויות של העורבים יכולות להיות שקטות או רועשות, אך כך או כך, הם יכולים לשהות ימים שלמים לצד גופת עורב שמת, ויש חוקרים שטוענים שהם למעשה מתאבלים עליו. לעומתם, קיילי סוויפט, חוקר עורבים מאוניברסיטת וושינגטון, טוען שהוא ספקן מאוד בנוגע לרמת האינטליגנציה הרגשית של העורבים. לטענתו, סביר יותר להניח שהעורבים בוחנים לעומק את הגופה של העורב המת כדי לזהות את מקור המוות וללמוד כיצד להיזהר ממנו בעתיד.

במו עיניי ראיתי במושה שדה ורבורג, איך מאכיל גורי חתולים שננטשו.

כמו כן ראיתי איך עורב מניח על כביש בכפר סבא פקן על הכביש ,

וממתים שהרמזור יהיה ירוק, ומכונית תפצח את הפקן. אכן ציפור מהחכמות בטבע. יותר מזה, כתבראון באורים, בשבת אחת ראיתי פקחים מרשות הטבע, אם הבן השמן של אריק שרון ז"ל, יורים בעורבים כדי לדלל אותם.

Comments


bottom of page