top of page

ספור ידוע על חקלאי באפריקה שיצא לחפש יהלומים.

חקלאי ששעבד קשה לעבד את אדמתו ולהביא פרנסה לביתו,

אך בדוחק.


"יודע חקלאי פיקח"

שירו הידוע של דני סנדרסון ולהקת כורת האלמותית,

נכס צאן ברזל שלנו...


יום 1 הגיע אליו יהלומן עשיר

וספר לו שיהלום אחד יכול לסדר אותו לכל החיים.

החליט פאיד לצאת למסע חיפוש אחרי יהלומים...


ואת חלקת אדמתו מכר לחקלאי אחר.

פאיד חיפש וחיפש

ולא מצא אף יהלום,

עד שהלך לעולמו

הרחק מביתו...


כעת מגיע הפרק ההזוי

והוא לגמרי התרחש.

יום אחד שב אותו יהלומן

ומצא את החקלאי השוכר...

שלקח אותו לחדר השינה שלו

והתגאה באבן הנוצצת שמצא!


כמובן יהלום גולמי...

יצאו היהלומן והחקלאי לשדה

ומה הם רואים?


כל השטח והנחל

מלא יהלומים.

זהו המאגר הגדול ביותר

שנמצא באפריקה מאז ומעולם.


וכפי שכתב דני סנדרסון

ולהקת כורת שרו

יודע חקלאי פיקח והוא הנחיל זאת...


מוסר השכל:

חפשו את האושר

קרוב אליכם

בבית שלכם

משפחה שלכם

גם המורחבת.


אין צורך לחפש רחוק

מצאו את האושר

בלב פנימה

ותחגגו את החיים

כי יפים הם

באושר ובאושר...Comments


bottom of page