top of page

לראשונה בעולם, שילוב בין ויטראז' והדפסה קרמית כיצירה אחת!

במקום מהיפים בארץ שהיה לאחרונה בחדשות, במגרש הרוסים בירושלים Sergey Hotel

אנחנו בויטרן עמלים על יצירה/שילוב שלא נעשה עדיין בארץ ובעולם.


שילוב של ויטראז' והדפסה קרמית על זכוכית, בחלון אם נוף לחצר יפהיפיה.

הרעיון נולד מאילוצי תקציב, וכבר היום אני יודע שיהיה המשך ליצירה בחלק העליון...


זהו החלון, כרגע בביצוע החלק התחתון בלבד. החלון נמצא במסדרון שמוביל לקומה השנייה של המגדל,

שם היו השירותים.


בעבר המקום היה כנסיה, ונקרא חצר סרגיי.

האתר שוקם והפך למלון, והכנסייה עצמה בתהליך שיפוץ והסבה למוזיאון.

בבסיס הרעיון של היצירה, ראיתי לעיניי את הרוזטות המפוארות בכנסיות ברחבי אירופה.

לקחתי מוטיב 1 מקורי בעיצוב שלי, שחוזר על עצמו בכל קטע בחלון.

העיצוב הכולל במבנה החלון, מזכיר צלב. כמו כן בכל מקטע של החלון, ישנם רמזים לצלבים נוספים.

זו האינטפטצייה שלי לרוזטות.

ברור לי שלקחתי סיכון, איך יצא השילוב בין 2 טכניקות שונות במהות. כאשר הויטראז' יבלוט,

במיוחד באור השמש. אך הסיכון מחושב, ואם לא מעיזים, לא מצליחים!

כאשר יורכב הויטראז', יצורפו התמונות. אך בינתיים מצרף תמונות נוספות מהמלון והמוזיאון לעתיד...

תמונה זו מעל דלפק הקבלה של המלון, כמה אופי רוסי...ואני מוסיף את האלמנט שלי הכל כך ישראלי...וזהו המוזיאון בהתהוותו. נתראה בקרוב, כאשר הכל יושלם.

אגב יש גם מסעדה יפה שניתן בימים נעימים לשבת בחמר המדהימה...

Comments


bottom of page