top of page

ליזמים טובים אין ציונים גבוהים, יש להם אור בעיניים

יש רק דבר אחד שאני לא מסוגל ללמד: תשוקה.

אם אין לך ברק בעיניים כשאתה מדבר על המיזם שלך- אין לך סיכוי אמיתי להצליח",

קובע ד"ר יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן.

ואני

מלא תשוקה לנתינה והצלחה עובד בשת"פ עם אנשים כלבבי שיש לנו חיבור.

אני מדביק אותם באור שלי. מוביל אותם לדבר בשפה שלנו.

לעשות אמנות פורצת גבולות ויזמות פורצת דרך אם אידיאולוגיה של שימור סביבה.


כי אני ירוק בנשמה ובשמי!

להקים מלון לחוף הים כולל פיתוח סביבתי בר קיימא ופרנסה לישוב מוכה אבטלה.

לעזור גם לישוב לשקם את עצמו. להראות אותו כמודל הצלחה במגזר. שגורם לתושבים למנוע פשע ואלימות.

ואולי אף את מסורת השבטיות האלימה.


צילום תת ימי ושילובו במתחמי צלילה בים, תוך הקפדה על סביבה ירוקה, שימור ושיקום הים.

למנוע קריסה של מצוקי הכורכר לחופי הים בגלל בנייה מסיבית קרובה מידי לחוף בגלל יזמים שאפתניים.


יש פה תגידו התנגשות, גם אתה יזם.

כן, אך המנוע שלי לשימור סביבה קודם ליזם שאני, לכן אני פועל בהתאם.


אילו תכונות דרושות לי להיות יזם מצליח?

עקשנות, צורך בהישגיות, חדשנות, גמישות מחשבתית, יצירתיות -בעיקר בשלבי הפרויקט הראשונים

שחייבים למשל לגייס עובדים ואתם מתמודדים עם ענקי יזמות.,

לא ולא אני והם משתפים פעולה. אני רותם אותם אלי בזכות התשוקה והאמת שבי.


אישיות פרואקטיבית - כזו שדוחפת קדימה ולא מחכה שיגידו לה מה לעשות,

אלא יוזמת פתרון בעצמה ומבצעת אותו, תחושה של מסוגלות עצמית - הידיעה הפנימית הזו

שאתה תצליח לא משנה כמה פעמים תיכשלו והביטחון העצמי והאמונה שהדברים הסתדרו, וכמובן להט לעבודה ולעשייה.".

מה עם רעיון טוב? "זה הכי פחות חשוב. כי רעיון התחלתי ישתנה במהלך חיי הפרויקט 200 פעם.

הצלחה בפעם הראשונה במיזם היא מאוד נדירה.

ברוב המקרים כישלון במיזם הוא מאוד כואב.

יזמים שהצליחו מיד במיזם הראשון הם סיפורים נדירים.

במציאות רוב היזמים היו קודם יזמים לא מצליחים.

ניסניתי למדתי דברים שצריך ללמוד רק מתוך התנסות ואז השאלה היא מה למדתי מההצלחות והכישלונות.


במקום תוכנית עסקית צריך לכתוב מודל עסקי.

צריך לתאר רק את הליבה של העסק או פרויקט ספציפי,

אבל להשאיר את כל שאר הדברים פתח להשתנות.

לצורך הדוגמה, נתכנן ונהגה מוזיאון למורשת האר"י בסמוך לב"כ האר"י הספרדי

על חורבות ביתה של אימי ז"ל.

שהוא למעשה הרעיון ובלעדיו שום דבר לא יפעל, אבל בהמשך נתכנן סביבו את השלדה והגלגלים וכו'.


המודל העסקי זה המנוע של העסק וצריך לכתוב אותו בקצרה.

המודל העסקי הרבה יותר קצר, עדיין כל דבר בו דורש אישוש.

"המודל חייב להיות כתוב בנקודות מאוד קצרות אבל אי אפשר להניח שם הנחות אלא לבסס הכל על עובדות בשטח.

כמו במחקר. זה לא חייב להיות מחקר שאתם ביצעתם,

אפשר להסתמך גם על מחקרים של אנשים אחרים,
או נתונים של גופים גדולים, אבל אי אפשר להסתמך על השערות. חייבים לבוא עם קבלות.

Comments


bottom of page