top of page

להקים 2 מוזיאונים לנשמה ולמורשת.

ומה יוצא לי מזה?

המון: נתינה לציבור הרחב,

קשרים חדשים עם מוסדות ומשפיענים.


הראשון בקיבוץ אורים מקום מגורי היום

כמעט 50 שנה

למען המורשת של המקום

ולכל עם ישראל.


11 הנקודות אשר הוקמו במבצע התיישבות גדול בנגב הצפוני,

בלילה שבין 5 ל-6 באוקטובר 1946, ביוזמת הסוכנות היהודית.

מטרת המבצע הייתה לגרום להכללת אזור הנגב

בתוך גבולותיה העתידיים של המדינה היהודית.

מבצע התיישבות זה נחשב לגדול מסוגו בשנים שקדמו להקמת מדינת ישראל.


אורים [ גריין בשמה המקורי ] קמה 5 ק"מ מגבולות.

לימים עברה אורים למקומה הנוכחי
המוזיאון יכיל כ- 5 מבנים שכולם לשימור.

והיות וכך הוא מורכב,

כמו כן בשלב מוקדם זה טרם החליט הקיבוץ על המתכונת.


המטרה שלי לקצר ולזרז תהליכים,

להקים צוות שיגבש את הנושאים שיכיל המוזיאון.

11 נקודות מובן, המורשת והעתיד.

אחד הנכסים שלנו הוא יואל בן 92 שזכרונו חד כתער.

בקרוב נראיין ונצלם אותו, טרם יעלם.

מהבודדים שנשארו מדור הפלמ"ח בנגב בחיים ויכולים גם לספר.


ויודעים מה ביום ה' 17.11.22

פגישה בתאגיד טללים על המוזיאון

ועוד הרבה טובים ומפתיעים

שיעשו טוב להרבה אנשים.


מוזיאון שני צמוד לבית כנסת האר"י הספרדי בצפת.

ב"כ נבנה במאה ה- 14 בשנים 1572-1570

1 בינואר 1837 התחוללה בצפת רעידת אדמה

מהקשות שידעה הארץ אי פעם, והעיר חרבה כמעט עד היסוד.

ב1850 סיימו לבנות אותו מחדש.


משפחת אימי סימנה התפזרו ברחבי הגלובוס בגירוש ספרד.

בודדים הגיעו לצפת.

תיעוד במסמכים יש רק מהמאה ה- 17.

ביתם היה צמוד לב"כ,

דורות על גבי דורות,

הם היו גבאים.


אני זוכר את סבתא רוזה שהיתה גבאית.

דודי אריה החליף אותה וחדל לפני כמה שנים.

היות והיום כל המתפללים מבוגרים

המתקשים עם כל המדרגות

ב"כ פתוח רק בשבת, וחבל שכך.


אשמח לראות אותו שוב

פתוח לכלל הציבור.
היעוד שלי לשקם/לבנות מחדש את הבית

שהוא גם מבנה לשימור

ולהפוך אותו למוזיאון למורשת האר"י.

כמו כן קשר ישיר עם עולם הקבלה.


אגב את שטח הבית תרם דודי לב"כ,

לאחר מאבקים ארוכים עם חסידות ברסלב.


ומה יוצא לי מזה, תשאלו?

תחזרו להתחלה, לפתיח.

במקרה של ב"כ אני מחובר ליהדות

בדרכי שלי.

זו ארצי מולדתי לעד

מסורת מסורת משפחה ועם.


אני מאמין באמונה שלמה

שרוב היהודים צריכים לחיות בישראל.


כמה שיותר באחווה ורעות אחים ואחיות...

ורק משום כך המוזיאון

קום יקום...


יודעים מה? יש עוד פרויקטים בקנה!

ועל כך עוד אספר בהמשך... רוצה לשתף פעולה

יש אני ממתין לשיחה.


Commentaires


bottom of page