top of page

ככה לא בונים חומה!

כמו בספורט כך בחיים ובפוליטיקה

אי אפשר לבנות חומה של הגנות.

כפי שאמר ביציאה מופלאה,

יורם ארבל

במשחק של ישראל נגד אוסטרליה,

וחטפנו גול...

כאז כן היום

המגננות שלנו כעם ישראל

מתנגשות!

עם אי היכולת שלנו העם היהודי,

לגבש דיעה ולשתף פעולה יחד.

מאז ומתמיד אנחנו מפולגים.


משחר ההיסטוריה

עלינו לארץ וירדנו למצרים.

40 שנה הלכנו במדבר לשוב

לארץ המובטחת.


בית המקדש הראשון והשני

נפלו בגלל פלגנות דעות וגישות מתנגשות.


אז מדוע ולמה רק בשעת סכנה

מלחמה וטרור מכל עבר

אנחנו כן מתאחדים?

לפחות הרוב.ולכן נדרש לאחד כוחות כמה שיותר,

האגף השפוי.

כדי להוביל, להנהיג את העם שלנו

בדרך של שפיות.

ותמיד יהיו חריגים,

תפקידנו לדאוג שהם יהיו המיעוט.


בנינו מדינה לתפארת

אור לגוים בכל תחום

מפיצים אותו ברחבי העולם,

כן מותר לנו להיות גאים.


מי לא שמע את המושג "המוח היהודי"

הרמב"ם, אינשטיין, ביל גייטס

צ'ק פוינט מובילאיי ו waze


הרצל ובן גוריון.


אז מדוע ולמה

אנחנו חוזרים לשחר ההיסטוריה שלנו?

האם אנחנו חפצים להרוס הכול

להשמיד את מדינת ישראל

כדי שנוכל שוב בעתיד

לבנות אותה מחדש.זה הזוי אך יכול להתרחש.

שלב ראשון נדרש לבלום את סף האלימות.

ביננו היהודים בכבישים קיניונים אירועים

מגרשי הכדור רגל ומופעים.


אז לקראת יום כיפור

אנא מכם כל אחד ואחת

עשו נא חשבון נפש.

אני אישית יודע מה אבקש

אם כל הצניעות שבי

האם צריך להקים תנועה למען אחדות ישראל?


האם אני ירים את הכפפה, כן ונתחיל במידע מעודד.

בעוד עשר שנים – רוב היהודים בעולם יחיו בישראל

המגמה ברורה: יהדות התפוצות הולכת וקטנה, ואילו מספר היהודים בישראל ממשיך לגדול.

הסיבות: מהתבוללות והגירה – ועד לשיעור ילודה גבוה.

AD

AD

אם מסתכלים לעומק על מספר היהודים בעולם,

אפשר לראות שכמעט כל הקהילות קטנות בהדרגה.

אבל יש מקום אחד שבו ישנו גידול מתמיד במספר היהודים.

המומחה העולמי לדמוגרפיה יהודית, פרופ' סרג'יו דלה-פרגולה,

חוזה כי אם לא יתרחש איזה אירוע יוצא דופן,

הרי שבעוד עשר שנים נעבור את 50% מהיהודים בעולם שחיים בישראל.

לדבריו, "המשקל של המרכיב הישראלי מכל הסך הכול העולמי,

גדל כל הזמן.

כל שנה ישראל מוסיפה בערך חצי אחוז מתוך ה-100% לכל היהודים בעולם.

אם היום עברנו בישראל לאזור ה-46% מתוך כלל האוכלוסייה היהודית

בעולם, זה אומר שתוך בערך 10 שנים, אם המגמות ממשיכות בקצב הנוכחי

וללא אירועים דרמטיים, אז כנראה שרוב היהודים בעולם יחיו בישראל".

בתוך הרק הירוק יש 80% יהודים.


נמתין ליום כיפור...

Commentaires


bottom of page