top of page

חקר המוח

המח שלנו 1.5 ק"ג של רכות מכיל 100 מיליארד תאים שיוצרים קשרים סינאפטיים שמחברים בינהם.


נוח למח שלנו לארגן את העולם שלנו לקטגוריות וסימנים מוסכמים גון: שפה, תווים, מתמטיקה ועוד...

וכך ליצור קבוצות עניין משותף בשם היעילות.

ואיך יהיה המוח שלנו רנסנסי {תקופת התחייה בתרבות האירופית, במדע, באמנות וכדומה,

במאות ה⁻16⁻14, הייתה שלב מעבר מימי הביניים לעת החדשה]


במאה ה- 20 נוצר חיבור בין בתורת היחסות של איינשטיין ובקוביזם של פיקסו,

שעסקו בקשר בין הזמן למרחב.

וכך נוצרה הפרייה בין המדע לאמנות ופריצה קדימה ולעוף אל גבולות האפשר.

להמציא וליצור מציאות חדשה, רבודה לשלבה באמנות, רפואה,

ספורט, תחבורה ולמעשה בכל רגע ועשיה בחיינו.

נכון, המוח אינו יכול ללמוד לעומקם של דברים את כל התחומים,

אך כשהיום מערבבים, בין מחקר ביולוגי ומדעי המחשב הנדסה ופיזיקה ואז

יש לנו: רחם מלאכותי, הדפסת איברים ורובוטים מנתחים. וזה על קצה המזלג.נדרש וגם מיישם טכניקות לרוב ושילוב חומרים שלרגע נראה בלתי אפשרי.

אז זהו כאחד שחושב על הבלתי נודע ומובן מאליו,

תוך כדי שיתופי פעולה עם יוצרים נוספים, אנחנו יחדו נוסקים לגבהים שהופכים לאפשריים.

לשלב אמנות למען הרפואה, עשיתי זאת בעיני רוחי יצרתי בזמן ששהיתי בטיפול נמרץ נוירוכירורגי.

עיצבתי את החלל הקשוח אם כל מכונות ההנשמה במציאות מדומה, הנפשה ויצירות בחלל.

והיום אני חוגג עמכם הלקוחות שלי העכשוויים ועתידיים.

בואו תנסו אותי.

Comments


bottom of page