top of page

הוי ארצי מולדתי

כאן נולדתי כור מחצבתי

מורשתי דורות רבים אחורה.


מגירוש ספרד אמא

לערבות רוסיה אבא

עלו לארץ ישראל

עשו את שלהם


ועתה הזמן שלנו ושלי ממשיכי הדרך.


ואני בהחלטה מטייל כעת רק בארץ!


בחו"ל הייתי ראיתי עולם

ניוזילנד ואיסלנד גם

דרום אמריקה

אירופה ואפריקה

צפון אמריקה גם.


כרגע זה זמן עבורי

של ארצי מולדתי

כור מחצבתי.


לחרוש להנות

לראות משפחה

לחוות להתחבר

לחזק מולדתי.


זמן חו"ל יגיע

אמנות ועסקים גם

פשוט לזרום.


בטיול האחרון בשמורת הבונים

נחל התנינים וכפר הדיגים

היחידי בארץ

בג'אסר א זרקא

נהנתי מכל רגע.


טיילתי הפעם לבד

אך שיתפתי חוויות עם מטילים אחרים

כייף חיים

של ים מים זורמים

בתעלה או בחוף הים.


לטמון כפותי בקרקעית הים

גופי כולי הראש גם במים

גלים מניעים גופי משוחרר

זורם בתנועה של שלוה

רוגע מדיטצייה.


בדרכי הביתה לדרום

בא לי לרכוש נכס לחוף הים.

זהו חלום שהתגשם

לשם כך אזדקק להתחדד באמנותי

ולחדור גם לעולם העיסקי

בדרכי שלי כי זה אני.


ואני יודע שחלומי יתגשם.
留言


bottom of page