top of page

הדסה הר הצופים.

לפני ימים ספורים אני עולה לזום עם נשות הדסה

מ: ני יורק, קליפורניה, פלורידה ואף מונטריאול.

וגדעון איש הקשר מטעם הדסה עם נשות הדסה.

מה את אומרת צביה?הנושא, קיר מסך בוויטראז'

בהדסה הר הצופים.

גובה 6.9 מטר על 1.95 מטר רוחב.

ואת כל היצירה לבצע ביחידה אחת.

בטכניקה יחודית שפיתחנו.


מורכבות העבודה וההתקנה,

שיתופי הפעולה עם בעלי המקצוע בשטח,

ולהגיע ליצירה בטיחותית

ללא פשרות.


באחת הישיבות עם האדריכל

הוא אומר לי: אתה יודע שיש ויטראז' בהדסה

של מרק שאגל.


נו, שאני לא אדע?

ודאי אני עונה לו.

כבוד הוא לי ליצור עבור הדסה.

ואני לא הולך להתחרות בשאגל,


אני כן מתכנן יצירה יוצאת דופן

בכל היבט ומובן.

שכולם עוד ידברו עליה רבות.

ואם נחזור רגע לשאגל,

במלחמת ששת הימים,

הוויטראז'ים נשברו מההפגזות.


ואני זוכר כילד בכפר סבא

איך מלאנו שקי חול

למיגון חדר המדרגות.


המטוסים הירדנים חלפו מעלינו

בבית הספר.

לעולם לא אשכך איך

הלכנו התלמידים בליווי המורים למרחב בטוח.


נחזור לוויטראז'ים של שאגל,


הם שוקמו ומוגנו

בשכבות עבות של זכוכיות שקופות.


דרך אגב,

הדסה הינו 1

מרשימה מכובדת של בתי חולים,

איתם אנו בקשר לפרויקטים בהתהוות.

ועל כך עוד אספר לכם בהמשך.


עיקר היצירות שלנו

הינן למבני ציבור,

ולמרחב הציבורי inside out

אז באמת יש לכם למה עוד לצפות.


תישארו איתי

תעכבו

תהנו

תשתפו

ואם אהבת

ורוצה לדבר

על הפרויקט שלך

יהיה לנו מה זה כייף...Comments


bottom of page