top of page

גשם ראשון החל לרדת השכם בבוקר וממשיך.

משקה את הדשאים, עצים, פרחים ומדרכות גם.

ומה עוד?

את ראשי, את הטלפון שלי,

ובא לי רעיון, לרשום את שירי,

שכולו מוקדש ליורה, והכוונה לגשם ולא לרובה שיורה כדורים.

ספרו לי, האם גם אצלכם יורד גשם?

כי, גילי העורכת של ספר השירה הראשון שלי, ושמו "נחינה",

הגיבה לי שגם במרכז יורד להם גשם.

הרכב שלי נשטף ונקי חיצונית,

ומה עוד?

אצרף לפה את השיר, סרטון ותמונות גם.

ליחצו למטה לראות את הסרטון בגשם.
Comentarios


bottom of page