top of page

אתה השפיץ של החץ.
אמרה לי אדריכלית,

שאני עובד איתה,

ומיד אימצתי את אמירתה זו.

כי אנוכי, הרבה דברים,

מכלול שלם של יצירה,

של אהבה לזולת באשר הוא,

גם בימים טרופים של אש,

ושמים בוערים.

מתכתב ישירות ליצירה חדשה שבדרך.

ירושלים- טבור העולם,

למוזיאון הידידות בירושלים.

אני כשלעצמי,

מתעורר כל בוקר ומגלה,

עוד טפח, עוד צלע,

באישיות שלי הכי מורכבת.

שמחת חיים, וחשיבה חיובית,

תיקון עצמי,

תיקון העולם הסובב אותי.

אושר ושמחה בלב,

יעדים ומטרות של אלוף.

כי אליפות מסתימת ברגע אחד מזוקק,

ולאחר מכן, צריך לסלול את הנתיב,

לשיא הבא.

לדעת לדלג מעל מהמורות,

שהחיים מציבים בפני,

ויש הרבה: גלובליות ואישיות.

גם אם הפסדתי המון כסף,

גם באשמתי, כי הייתי במקום אחר,

מקום לא טוב, בלשון המעטה,

אחרי שיקום ארוך של שנתיים,

רגע לפני להיות או לחדול- מוות בשער.

מצאתי את דרכי, לפרוץ אל העולם.

ומשום כך, ולכן אני מגייס,

כל יום ביומו, כוחות חדשים בתוכי פנימה,

לעשות תיקון של ההפסד הכספי.

לעשות תיקון של מי שהייתי לפני כן.

ליצור ולחקוק את התדמית שלי,

מהיום ועד עולם.

ואמרו חכמים, אין טוב היות האדם לבדו,

מתחתית בדידותי,

אני חותר למגע,

לחיבורים עם אנשים טובים באמצע הדרך.

כג'וקר בחבורה, במובן הכי חיובי שיש.

זה אני בפורים 2021,

עם חיוך אוהב מלא באושר.

עם דורון אלמוג ב"עלה נגב" נחלת ערן.

חיוכים של אהבה במפגש מחזור של התיכון.

ותמונה אחרונה, אירוע הפתיחה של אגף חדש במוזיאון הידידות בירושלים- 2020

רגע לפני פרוץ הקורונה...Comments


bottom of page